Wanneer heb je een notaris nodig?

Familie- en scheidingsadvocaten Blog

Wanneer mensen problemen hebben, kan een notaris daarbij uitkomst bieden door het maken van een rechtsgeldige uitspraak. Een dergelijke rechtsgeldige afspraak kan noodzakelijk zijn wanneer je een woning koopt of verkoopt. Een notaris (juridisch deskundige) is ook nodig wanneer er overeenkomsten en verklaringen juridisch moeten vastgelegd. Het voordeel van een juridisch deskundige is dat hij of zij nooit zal werken voor één persoon, maar altijd de belangen zal behartigen van alle betrokken personen. Dat is een groot verschil met een advocaat die altijd alleen de belangen behartigd van de persoon die hem inhuurt. De juridisch deskundige zal altijd alle afspraken die gemaakt worden vastleggen. Daarom kun je van een juridisch deskundige zeggen dat deze onafhankelijk, onpartijdig en deskundig is. Zijn er bijvoorbeeld bij een overlijden problemen, dan kan een notariële akte een uitkomst bieden.

De opleiding om juridisch deskundige te kunnen worden.
De opleiding om een juridisch deskundige te kunnen worden, is niet eenvoudig. Eerst zal er een studie plaatsvinden over notarieel recht. Er zijn in Nederland slechts vijf universiteiten waar je het notarieel recht kan studeren. Na de opleiding kan de kandidaat-notaris tot notaris benoemd worden. Voordat een benoeming kan plaatsvinden moet er eerst minimaal zes jaar werkervaring zijn opgedaan in het notariaat.

Wat zijn de werkzaamheden van een juridisch deskundige?
In bepaalde situaties ben je verplicht om afspraken die gemaakt worden juridisch vast te laten leggen.
Wanneer er een testament opgesteld moet worden, zal dat ook juridisch vast worden gelegd. Voor een erfenis moet bekend zijn hoe een verdeling en de afhandeling zal zijn.
Datzelfde geldt bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden, maar ook voor het opstellen van de voorwaarden die bij een partnerschap horen.
Wanneer er veranderingen in de familiesfeer ontstaan, kunnen sommige situaties het noodzakelijk maken om die juridisch vast te leggen. Soms is het niet noodzakelijk, maar wel verstandig.
Voor een periodieke schenking ben je verplicht dat er een notariële akte wordt opgemaakt. Je kunt daarvoor een juridisch deskundige benaderen. Dat moet je ook doen bij het opstellen van een levenstestament of samenlevingscontract. Mantel & Voors kan je hierbij helpen.

Wettelijke verplichtingen
Je bent het wettelijk verplicht om geschriften waarin verklaringen en overeenkomsten staan, die bij het kopen en verkopen van een woning of bedrijfspand gemaakt worden, juridisch vast te leggen.
Tijdens de afhandeling wordt u begeleid door de juridisch deskundige. Dat is ook het geval bij een executieveiling of het opdelen van een groot gebouw in meerdere appartementen. Zo zijn er nog tal van zaken waar de juridisch deskundige u bij zal kunnen helpen.

Delen

31 augustus 2021

Monique schrijft over het recht

Hallo, Ik ben Monique en ik ben deze blog begonnen omdat er veel onduidelijkheden over het recht op kinderalimentatie zijn. Veel mensen weten niet hoe ze dit formeel moeten regelen, hoe ze kunnen laten berekenen op welk bedrag zij recht hebben, etc. etc. Op internet is hier erg veel over te vinden, maar elke persoonlijke situatie is anders. Ik hoop dat we via deze blog met elkaar kunnen praten over hoe dit bij iedereen gegaan is en hopelijk kunnen wij elkaar op deze manier met tips en trucs helpen. Een scheiding kost veel energie en geld en als we het dan via deze blog wat makkelijker voor elkaar kunnen maken, zou dat fijn zijn!